Marino Moretti, italiensk forfatter. Han begynte som lyriker, og vant anerkjennelse for samlingen Poesie scritte col lapis (1910). Deretter vendte han seg til prosaen og utgav en lang rekke romaner, fra Sole del sabato (1913) og fremover. Hovedpersonene er gjerne kvinner som lever et ydmykt og selvoppofrende liv, oftest som tapere i samfunnet, men ikke uten til tider å yte aktiv motstand mot skjebnen. La vedova Fioravanti (1941) representerer en mer optimistisk side ved hans diktning.