Maria Schell, østerriksk-sveitsisk skuespiller, søster av M. Schell. Filmdebut i Sveits 1942, teaterdebut 1944, var i 1950-årene en av europeisk films mest populære karakterskuespillere. Til hennes filmer hører Die letzte Brücke (Den siste broen, 1954), Gervaise (Fallgruben, 1955), Le notti bianche (Hvite netter, 1957) og The Brothers Karamazov (Brødrene Karamazov, 1958). Senere mest biroller.