Maremma, flate kyststrekninger i Italia, på vestkysten mellom Livorno og Civitavecchia. Dannet ved oppfylling av grunne områder innenfor kystdyner, vesentlig av materiale tilført fra innlandet av elver. Området var i oldtiden tett befolket, men ble senere lagt øde og dannet frem til 1800 sumpige, usunne strekninger. Nå er de for en stor del drenert og dyrket opp.