Marcus Meibom, dansk filolog og matematiker. Kjent bl.a. for sin utgivelse av antikke tekster om musikk, Antiquae musicae auctores septem (1652).