Manuel 2, konge 1908–10, sønn av Carlos 1. Fulgte sin far på tronen 1908, etter at både denne og den eldste sønn kronprins Luis var blitt myrdet. Avsatt ved revolusjonen og flyktet til Storbritannia.