Kronprins, i de fleste monarkier tittel for den prins som (vanligvis i rett nedstigende ledd) er nærmest arveberettiget til tronen. Jfr. kronprinsesse. Se også tronfølge.