Mahmud Taymur, egyptisk forfatter. Han er en av skaperne av den realistiske, arabiske novelleformen med temaer fra egyptisk landsbyliv og fattigkvarterene i byene. Han skrev også romaner, dramaer og komedier med historisk og sosialt innhold, i tillegg til teoretiske arbeider om stilistikk, romanskriving og teater.