Magnar Sortåsløkken, norsk politiker (SV). Produksjonsarbeider Moelven Brug fra 1964, tillitsvalgt på heltid 1981–85. Stortingsrepresentant for Hedmark 1985–97. Fagsjef i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) fra 1997. Leder Stiftelsen Rettferd for Taperne fra 2003.