Māris Čaklais, latvisk lyriker. Bidrog sammen med andre unge lyrikere til 1960-tallets revitalisering av latvisk lyrikk. Hans dikt har gjerne en svært personlig form og tar utgangspunkt i banale, hverdagslige forhold, men han bruker også tidvis kompliserte metaforer. En del av Čaklais' dikt nyter stor popularitet i tonesatt form.