Louis (Ludwig) Alexander av Battenberg, ektet dronning Victorias datterdatter. 1908–14 tilknyttet den britiske marinen, men fratrådte etter utbruddet av den første verdenskrig. 1917 oppgav han tittelen prins av Battenberg, ble utnevnt til marquess of Milford Haven, earl of Medina og viscount Alderney og tok familienavnet Mountbatten.