Loshavn, strandsted i Farsund kommune, Vest-Agder, lengst sørøst på Lista. Loshavn var sammen med det større Eikvåg vel en km lenger nord uthavn for Farsund og et yndet tilfluktssted for kapere under krigen 1807–14. Det er i flere år arbeidet aktivt med vern av den gamle bebyggelsen i Loshavn som i dag stort sett benyttes som feriesteder; stedet har bare en håndfull fastboende mot 212 i 1865 og 124 i 1910.