Lobengula, sønn av den mektige Ndebele-høvdingen Mzilikazi i Rhodesia, det nåværende Zimbabwe. Han ble leder for sitt folk i 1870. Lyktes i å holde Ndebele-riket samlet trass i indre motsetninger, og inngikk i 1888 avtaler med British South Africa Company (eid av Cecil Rhodes) om rettigheter til gruvedrift i området. Selskapet brukte dette som grunnlag for okkupasjon og europeisk bosetting i stort omfang, og Lobengula stilte seg deretter i spissen for et opprør mot kolonialisme og utenlandsk dominans. Ndebele-området ble okkupert i 1893, og Lobengula ble drevet på flukt. Etter dette ble hele Rhodesia underlagt europeisk kontroll.