British South Africa Company, det britiske sørafrikakompaniet, kolonisasjonsselskap stiftet av Cecil Rhodes. Ved konsesjonen 1889 fikk selskapet overlatt den politiske forvaltning av Rhodesia (nåværende Zambia og Zimbabwe) og retten til å utnytte dette land økonomisk. Cecil Rhodes stanset derved Tysklands og Transvaals forsøk på å underlegge seg det indre Sør-Afrika, og han holdt veien åpen for Kapp–Kairobanen. Selskapet mistet sine politiske rettigheter 1923–24, men beholdt vidstrakte landstrekninger for plantasjedrift eller fedrift og dessuten gruvefelter.