Lekumelva, elv i Østfold, bielv til Glomma, Eidsberg og Trøgstad kommuner, har også vært kalt Hæra og Eidsbergelva; lengde 41 km. Hovedløpet har sitt utspring like sør for grensen mellom Trøgstad og Fet i Akershus. Drenerer størstedelen av Trøgstad og Eidsberg kommuner (henholdsvis de østre og nordøstre deler), renner gjennom Mysen tettsted, og munner ut i Glomma ved Grønsund, like nedenfor Vamma. Utbygd i Lekum kraftverk med 1,5 MW.