Ladbyskipet, haugsatt skip med grav fra vikingtiden, funnet 1934 ved Ladby nær Kerteminde Fjord på Fyn, Danmark. Av skipet er vesentlig bare klinknaglene bevart; avtrykket viser at det har vært ca. 22 m langt og 3 m bredt. I forstavnen lå et stort jernanker med kjetting, foruten dyreskjeletter, bl.a. av 11 hester. Gravkammeret midtskips har vært plyndret, trolig i middelalderen. Blant fragmentene er en del beslag; ornamentene viser at funnet kan dateres til midten av 900-tallet. Ladbyskipet er konservert på stedet og overbygd av en hvelving av glass og betong.