László Rajk, ungarsk politiker; fra 1930 aktiv kommunist. Under den annen verdenskrig ledet han det illegale kommunistiske partiet i Ungarn, fra 1945 medlem av partiets sentralkomité. 1945–48 innenriksminister, og sikret partiet kontrollen over politietaten og sentraladministrasjonen. Utenriksminister august 1948. Arrestert i mai 1949 anklaget for «spionasje, trotskisme og titoisme», og dømt til døden og henrettet i september samme år. Rettssaken mot ham vakte betydelig oppsikt også utenfor Ungarns grenser. Rajk ble rehabilitert i 1956.