Kutch, tidligere delstat i India, nå del av Gujarat, øst for munningen av Indus og mellom Kutchbukta og saltsjøen Rann of Kutch. Hovedby: Bhuj. Kutch er et treløst og ufruktbart land med lite jordbruk. Saltutvinning, fiske, kvegavl og håndverk.