Konrad Zuse, tysk ingeniør og datamaskinpioner. Begynte i 1934 å arbeide med programstyrte regnemaskiner, og konstruerte i perioden 1936–38 den første elektromekaniske datamaskin, Zuse Z1. I 1941 fullførte han Z3, som var verdens første, fullt funksjonsdyktige programstyrte datamaskin, fremdeles bygd ved hjelp av elektromekanisk teknologi. Maskinen fikk en viss anvendelse innen tysk flyproduksjon, men ble ødelagt mot slutten av krigen. I 1949 opprettet Zuse et eget selskap for utvikling av datamaskiner, etter hvert også basert på radiorør og transistorteknikk. I midten av 1960-årene trakk han seg ut av selskapet og gikk over i vitenskapelig arbeid, særlig konsentrert om datateknologiens teoretiske grunnlag og om utvikling av programmeringsspråk.