Radiorør, elektronrør brukt i elektroniske kretser i radioteknisk utstyr. I radiomottagere er elektronrørene erstattet av transistorer. I radiosendere kan fortsatt spesielle typer radiorør være benyttet. Se elektronrør.