Den minste av de bebodde øyene på Færøyene, med 1 innbygger i 2014. Øya er 2,45 km2 og ligger vest for sørspissen av Streymoy. Høyeste punkt er det steile Koltorshammar, 477 meter over havet. Helikopterlandingsplass. Øya har vært bebodd siden vikingtiden og har Færøyenes best bevarte kulturlandskap.