Øy beliggende vest for StreymoyFærøyene med 25 innbyggere i 2012. Øya er 6,1 km2 ogdehøyeste punktene er Eggjarrók og Múlin, begge 421 meter over havet. Øya består av et avlangt fjellplatå, som er høyest mot nord, og faller mot sør. Vestkysten er loddrett med klipper og grotter, mens østkysten er en jevn og steil li. Bygda Hestur ligger midt på øya, ferjeforbindelse til SkopunSandoy og Gamlarætt på Streymoy. Rikt fugleliv.