Kitakami, elv i Japan, Honshu, springer ut i Kitakamifjellene, renner mot sør og munner ut i Sendaibukta (Stillehavet) ved byen Ishinomaki, 249 km lang, nedbørfelt 10 150 km2 og middelvannføring (ved Tome) 384 m3/s. Regulert.