Kant-Laplaces hypotese, to hypoteser om solsystemets dannelse, fremsatt av henholdsvis Immanuel Kant og Pierre Simon Laplace (se nebularhypotesen). Disse blir ofte feilaktig slått sammen.