Justus van Effen, nederlandsk forfatter. Representerte opplysningstidens tanker i et par franskspråklige tidsskrifter og i det nederlandskspråklige uketidsskriftet De Hollandsche Spectator (1731–35). Han gikk sterkt i rette med tidens prangende stil og strebet mot en større enkelhet.