Juno, den fjerde største asteroide, og den tredje som ble oppdaget (K. L. Harding, 1804). Middelavstanden fra Solen er 2,67 AU og omløpstiden 4,36 år. Diameteren er ca. 250 km. Juno roterer om sin egen akse på 7,25 timer. Asteroiden har sannsynligvis et mye høyere jerninnhold enn de fleste andre asteroider.