Joseph Pitton de Tournefort, fransk botaniker og lege, professor i Paris. Han gjorde mange reiser i Sør-Europa og Lilleasia og beskrev en mengde nye planter. Det plantesystem han stilte opp år 1700 var i bruk til det ble avløst av Linnés system. Tournefort ordnet artene i slekter, og mange av de slekter han beskrev er siden blitt beholdt omtrent i den form og i det omfang han gav dem. Hans verker Éléments de botanique (3 bd., 1694) og Institutiones rei herbariae (3 bd., 1700) ble av grunnleggende betydning.