John Bartholomew, britisk kartograf, assistent hos den tyske geograf August Petermann til han i 1856 overtok den kartografiske anstalt som faren, John Bartholomew d.e., hadde grunnlagt i Edinburgh. Best kjent blant hans tallrike publikasjoner er forskjellige kartverk over Storbritannia, utarbeidet på grunnlag av Ordnance Survey Departments karter. Disse kartverk har bl.a. høydekurver og systematiske fargesjikt. Teknikken ved disse kart ble utviklet videre av Bartholomews sønn og etterfølger, John George Bartholomew (1860–1920).