August Petermann, tysk kartograf og geograf. Etter å ha arbeidet som kartograf i Storbritannia (1845–54), gikk han inn i Perthes' geografiske anstalt i Gotha, grunnla og redigerte Petermanns geographische Mitteilungen. Petermann tok initiativet til mange vitenskapelige ekspedisjoner, særlig til Afrika, og var en meget produktiv kartograf.