Johann Heinrich von Thünen, tysk sosialøkonom; utdannet som landbrukskyndig, skapte først et mønsterbruk i Mecklenburg. I motsetning til David Ricardo, som bygde sin grunnrentelære på dyrkingsjordens ulike kvalitet, har Thünen som utgangspunkt for sin grunnrenteteori brukenes ulike avstand fra markedet for jordbruksprodukter: Jo nærmere et bruk ligger til sitt marked, desto mer intensivt vil jorden bli dyrket og desto høyere vil grunnrenten bli. Hovedverk: Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie (3 bd., 1826–63).