Johan Wilhelm Zetterstedt, svensk entomolog og botaniker. Professor i Lund, ved siden av Linné en av Sveriges betydeligste insektforskere. Han besøkte flere ganger Nord-Norge, der han samlet materialet til Insecta lapponica (3 bd., 1840). Dette klassiske standardverk og Diptera Scandinaviae (14 bd., 1842–60) er grunnleggende for tovingenes systematikk.