Johan Heinrich Becker, født i Ostfriesland, tysk kjemiker, dr.med. i Halle 1736, bergmedicus på Kongsberg fra 1742. Drev fra 1757 undervisning i kjemi og mineralogi ved det nyopprettede Bergseminaret og var den første offentlige kjemilæreren i Norge.