Johan Dillner, svensk prest og musikkpedagog, kjent som oppfinner av et lettbygd og lettspilt enstrenget strykeinstrument, (p)salmodikon. Til dette utgav han melodier i en siffernoteskrift han selv hadde utarbeidet. Instrumentet vant stor utbredelse også i Norge, bl.a. på seminarene (lærerskolene).