Johan Bernhard Kreutzer, født i Sachsen i Tyskland, norsk byggmester, snekker og bilthugger. Ble i 1792 tilsatt som byggmester for kirkene i Nordland. Hans fremste dokumenterte arbeid er rokokkointeriøret i Trondenes kirke (1792–93). Kreutzer bygde også Evenes kirke (1798–1804) og stod trolig for oppføringen av Tromsø kirke (1801–03).