Jesper Crusebjörn, svensk offiser og politiker. Konservativt medlem av Riksdagen fra 1894 og hærminister 1899–1903. Fikk gjennomført anlegget av Boden festning og hærordningen av 1901. Som landshövding i Västerbotten arbeidet han for bygging av jernbanen fra Gällivare til grensen av Norge og dens fortsettelse i Ofotbanen.