Jean-Charles Galissard de Marignac, sveitsisk kjemiker, professor i kjemi ved universitetet i Genève. Han oppdaget grunnstoffene ytterbium (1878) og gadolinium (1880) og gav mange verdifulle bidrag til lantanoidenes kjemi. Hans egentlige livsarbeid bestod i å foreta nøyaktige bestemmelser av en lang rekke relative atommasser (atomvekter). Han var også den som først påviste at niob og tantal ikke er identiske, men to grunnstoffer, og utførte dessuten viktige undersøkelser av ozon, svovelsyre og dens hydrater m.m.