Duke of Berwick, 1670–1734, uektefødt sønn av Jakob 2 av England og hertugen av Marlboroughs søster Arabella Churchill. Var med på Jakob 2s tog til Irland (1689); da det mislyktes, gikk han i fransk tjeneste og viste seg som en stor feltherre i den spanske arvefølgekrig. Ble marskalk av Frankrike. Berwick arbeidet forgjeves for Stuartenes sak i England. Se også Fitz-James.