Jakob Magnus Sprengtporten, født i Finland, svensk politiker og offiser, generalløytnant 1772. Planla Gustav 3s statskupp 1772 og ledet revolten i Finland, følte seg siden tilsidesatt, tok avskjed 1774 og var senere en bitter fiende av Gustav 3.