Sprengtporten, svensk adelsslekt som stammer fra den tyskfødte løytnant Volmar Jacob Rolandt (død 1688), som ble opptatt i den svenske adel med navnet Sprengtport 1651. Hans sønnesønner general Johan Wilhelm Sprengtporten (1720–95) og oberst Jacob Magnus Sprengtporten (1727–86) fikk friherrelig rang 1766; deres halvbror Georg Magnus Sprengtporten (1740–1819) ble russisk friherre 1789 og greve 1809. Slekten døde ut 1875.