Jacques Delors, fransk politiker (sosialist) og økonom. Medlem av EF-kommisjonen 1979–81. Finansminister i Frankrike 1981–84. President i Europakommisjonen 1985–94. Som kommisjonens president preget Delors mer enn noen annen utviklingen innen EU gjennom ti år. Han var initiativtager til og pådriver for utviklingen av det europeiske fellesskapet EF til den europeiske unionen EU, med det indre markedet og Maastricht-traktaten som de viktigste resultatene.