Jacobus van Looy, nederlandsk dikter og maler. Som dikter stod han i nær kontakt med 1880-årsbevegelsen i nederlandsk litteratur, og publiserte flere av sine prosaskisser i bevegelsens tidsskrift De nieuwe gids. Hans mest kjente verk er romanen Jaapje (1917). Som maler tilhørte han den såkalte Amsterdamskolen. Det meste av hans kunst finnes i hans hjem (nå museum) i Haarlem.