Sir, britisk billedhugger, av polsk slekt, en av de ledende ekspresjonistiske billedhuggere. Studerte i Paris og ble sterkt påvirket av Rodin. De 18 dekorative figurene han utførte til British Medical Associations bygning i London (1907–08), vakte kraftige reaksjoner på grunn av sin dristighet. Likedan gikk det med Oscar Wilde-monumentet (oppstilt på Père-Lachaise-kirkegården i Paris 1913) og med storparten av hans senere verker, som er en protest mot konvensjonell gresk klassisisme. Omkring den første verdenskrig arbeidet han i en kubistisk stil med motiver fra maskinkulturen. Han var også inspirert av egyptisk og gresk arkaisk kunst. Utførte også portretter, bl.a. av Haile Selassie og Hemingway. Utgav selvbiografien Let There Be Sculpture (1940). Revidert utgave med tittelen Epstein. An Autobiography (1955) med reproduksjoner av hans verker.