Jacob Adriaensz Backer, nederlandsk maler. Han var elev av Rembrandt i Amsterdam og malte livfulle og monumentale portretter og figurgrupper samt komposisjoner over religiøse og mytologiske motiver.