Józef Marie Wroński, polsk filosof, matematiker, fysiker, advokat og økonom, fra 1810 bosatt i Paris. Han publiserte i 1803 en omfattende presentasjon av Kants filosofi på fransk og lanserte fra denne en egen filosofi om det Absolutte. Under sitt virke ved observatoriet i Marseille begynte Wroński å utvikle av en omfattende teori om universets struktur og opprinnelse. Wroński kombinerte sin filosofi med matematikk i en rekke ofte meget kompliserte arbeider. I forsøk han gjorde for å finne en bakgrunn for teorier for differensialligninger forekommer en slags rekkeutvikling hvor den såkalte wronskideterminant er med.