Ivar Nørgaard, dansk politiker (sosialdemokrat) og sosialøkonom. Sjefredaktør for det sosialdemokratiske hovedorganet Aktuelt 1961–65. Medlem av Folketinget 1966–94. Økonomiminister 1965–68, markedsminister 1971–77, handelsminister 1977–78, miljøvernminister 1978–79, økonomi- og miljøvernminister 1979–82. Ivar Nørgaard var en viktig pådriver i arbeidet som førte Danmark inn i EF. Han har utgitt en rekke bøker om sosialøkonomiske emner.