Ivar Afzelius, svensk jurist og politiker. Han var medlem av Riksdagens førstekammer 1898–1903 og 1905–15, dets «talman» (president) 1912–15. Medlem av den hemmelige komité og unionskomiteen 1905 og av Svenska akademien fra 1907.