Ippolito Nievo, italiensk forfatter; deltok som offiser i Garibaldis storm mot Sicilia. Hans dikt, skuespill, fortellinger og romaner vitner om skarp iakttagelsesevne og om litterære idealer fra Mazzini og Manzoni. Den ufullførte Confessioni di un italiano, skrevet 1857–58 og utgitt posthumt, gir et bilde av begivenheter og skikker i Italia ved overgangen mellom 1700- og 1800-tallet.