Inter Rail, et spesielt reisetilbud til ungdom lansert av den internasjonale jernbaneunion, UIC, i 1972. I utgangspunktet gjaldt ordningen personer under en viss alder (grensen var lenge 26 år), men et vidt spekter av Inter Rail-tilbud omfatter nå alle aldersgrupper. Innebærer at man til en fast pris kan reise ubegrenset med tog i én måned på jernbanene i de fleste europeiske land i tillegg til Marokko og den asiatiske delen av Tyrkia.