Innocens 13, oppr. Michelangelo dei Conti, 1655–1724, pave fra 1721. Hans tid som pave forløp fredelig, og han søkte forsoning med de europeiske stormakter. Han oppgav flere av pavestolens tradisjonelle lensrettigheter, først og fremst over kongedømmet Napoli-Sicilia, som gikk til keiser Karl 6. Holdt fast ved Clemens 11s fordømmelse av jansenismen i bullen Unigenitus (1713).