Paver

Pave, tittelen på Romas biskop som er den katolske kirkes overhode. Siden 13. mars 2013 er argentinskfødte Jorge Mario Bergoglio pave under navnet Frans (lat. Franciscus).I de første århundrene ble tittelen papa også brukt om biskoper og abbeder, særlig Biskopen av Alexandria (Den koptiske kirkes patriark). I vår tid er imidlertid tittelen primært brukt om den katolske kirkens overhode. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jane Skjoldli

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 1 kategorier:

  1. Motpaver

Inneholder 249 artikler: