Ingmar Lemhagen, svensk forfatter og litteraturkritiker; en av Sveriges fremste kritikere. Han har undervist i nordisk litteratur ved Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö utenfor Stockholm i en årrekke. Seminarene ved skolen er av stor betydning for nordisk litteratur. Lemhagen mottok Nordisk Journalistpris 2001.